DISCLAIMER

De adviezen die ik geef hebben een energetische en/of holistische insteek.

De waarden in deze test kunnen niet één-op-één vergeleken worden met een reguliere bloedtest. Er kan dus regulier een normaalwaarde zijn van bijvoorbeeld B12 terwijl deze test een deficiëntie aangeeft.

EMB-bloedtest doet metingen, vaststellingen, onderzoeken en behandelingen uitsluitend met instemming van de cliënt. Deze vervangen echter niet de diagnostiek, verpleging en verzorging van reguliere gezondheidszorg. Metingen, vaststellingen, onderzoek en behandeling met behulp van de EMB-bloedtest valt onder de categorie ‘natuurgerichte geneeswijzen’.

EMB-bloedtest heeft ernaar gestreefd om onjuistheden in adviezen tot een uiterste te voorkomen.