DISCLAIMER

Door deze internetsite te gebruiken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, stemt de gebruiker in met deze disclaimer. 

Charlotte Anne besteedt veel aandacht aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de website. Desondanks is het mogelijk dat gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. De informatie aangeboden op de website is algemeen van aard en is op geen enkele manier bedoeld als persoonlijk advies. Charlotte Anne aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden, noch van mogelijke opgelopen directe of indirecte schade als gevolg van het bezoek aan deze website en/of het gebruik van de informatie op deze website, in welke vorm dan ook. Claims hieromtrent zijn uitgesloten. Charlotte Anne behoudt zich het recht voor om informatie op de website te wijzigen met onmiddelijke ingang en zonder kennisgeving vooraf.

Charlotte Anne is tevens niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of werking van gekoppelde bestanden en/of websites van derden waarnaar wordt verwezen door middel van hyperlinks.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. De website en de gehele inhoud (teksten, afbeeldingen, foto’s, ontwerpen etc.) daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Het is de gebruiker niet toegestaan om enige op deze website weergegeven informatie en/of beeldmateriaal te wijzigen, te verkopen, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, oneigenlijk te gebruiken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Charlotte Anne. Contact opnemen hiervoor kan via info@charlotteanne.nl.

Privacy

Charlotte Anne legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Je kunt alles over ons privacybeleid lezen op deze pagina.

EMB-bloedtest

De adviezen die ik geef hebben een energetische en/of holistische insteek.

De waarden in deze test kunnen niet één-op-één vergeleken worden met een reguliere bloedtest. Er kan dus regulier een normaalwaarde zijn van bijvoorbeeld B12 terwijl deze test een deficiëntie aangeeft.

EMB-bloedtest doet metingen, vaststellingen, onderzoeken en behandelingen uitsluitend met instemming van de cliënt. Deze vervangen echter niet de diagnostiek, verpleging en verzorging van reguliere gezondheidszorg. Metingen, vaststellingen, onderzoek en behandeling met behulp van de EMB-bloedtest valt onder de categorie ‘natuurgerichte geneeswijzen’.

EMB-bloedtest heeft ernaar gestreefd om onjuistheden in adviezen tot een uiterste te voorkomen

Garantie

Wij garanderen dat het geleverde artikel zal voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan gesteld kunnen worden en vrij zijn van gebreken. De hierboven genoemde garantie geldt gedurende een periode van 14 dagen na levering. De afleverbon dient als garantiebewijs. Er kan bij Charlotte Anne geen directe aanspraak worden gemaakt op garantie als gevolg van normale slijtage, beschadiging, opzet en/of nalatigheid. Meer informatie kun je vinden bij de algemene voorwaarden.

Betalingen en Verzendkosten

Boeken, producten en pre orders moeten voorafgaand aan het ontvangst betaald worden. Betaling kan geschieden door iDEAL. De geldende prijzen voor staan altijd op deze website. Charlotte Anne behoudt zich het recht om de prijzen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden aangekondigd door Charlotte Anne, en/of door vermelding op de website, en/of per e-mail. De prijzen op deze website zijn inclusief verzendkosten voor Nederland.

Klachten

Wij nemen jouw klacht serieus. Ben je niet tevreden over het door ons geleverd product of dienst? Neem dan contact met ons op via info@charlotteanne. Wij nemen jouw klacht direct in behandeling en nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.